Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Matkailun koulutusohjelma

210 op, restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinto

Hakuaika Matkailun koulutusohjelmaan ei ole mahdollisuutta hakea keväällä 2013.

Matkailun koulutusohjelmassa perehdytään monipuolisesti matkailun ja ravintolapalveluiden keskeisiin osa-alueisiin. Opiskeluun kuuluvat olennaisena osana lähiopetuksen lisäksi itsenäinen opiskelu tietoverkoissa sekä elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit ja opinnäytetyöt. Alan osaajilta odotetaan paljon, sillä monitaitoisuus korostuu alalla ja työnkuva kattaa useita erilaisia tehtäviä. Koulutusohjelmasta valmistuu teorian ja käytännön hallitsevia laaja-alaisia ammattilaisia.

Opintojen kesto 3–4 vuotta. Opetus toteutetaan monimuotoisena ja lähiopetusta on perjantaisin klo 12.15–18.00 ja lauantaisin klo 9.00–16.00.

Perus- ja ammattiopinnot
Opiskeluvalmiudet, Matkailutoiminnan perusta, Ravintolatoiminnan perusta ja Yrityksen perustaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot
Toteutetaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan:

Matkailu: Matkailuelämysten tuottaminen, Matkailuyrityksen johtaminen sekä Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Ravintolapalvelut: Ravintolaelämysten tuottaminen, Ravintolayrityksen johtaminen sekä Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 15

Lisätietoja: Matkailun osastonjohtaja Peter Smeds