Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Opiskelijat kertovat

Monipuolinen tutkinto täydentää töissä kartuttamaani tietotaitoa.

"Opiskelu on palkitseva projekti"

Jukka-Pekka Kallio, 28, Vaasasta pitää opiskelua omana projektinaan, jonka päämääränä on mielekäs työpaikka.

Miksi VAMKiin? Päätöstä opiskelun aloittamisesta ei ollut vaikea tehdä, koska olin miettinyt asiaa jo pitemmän
aikaa ja ottanut asioista selvää. Kun esimiestehtävät kansainvälisessä logistiikkafirmassa loppuivat toimipisteen sulkemisen vuoksi, oli aika ryhtyä tuumasta toimeen.

Mitä mieltä opinnoista? Koska suoritin ammattiharjoittelun ABB:llä, on liike-elämän englannista ja taloushallinnon tietojärjestelmäsovelluksista ollut eniten hyötyä. Liike-elämän englannissa opiskeltiin kirjoittamista ja sitä Business English -sanastoa, mitä tarvitaan varsinkin seudun kansainvälisissä yrityksissä. Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset -opintojakso vastaavasti tuki harjoittelussa tarvitsemaani SAP-osaamista. Jotta opinnoissa voisi edetä vieläkin nopeammin, toivoisin, että tulevaisuudessa opintojaksoja olisi mahdollista suorittaa enemmän itsenäisesti verkko-opintoina.

Mieleenpainuvin muisto opintojen varrelta? Yrittäjyyden-kurssin taitava, osaava sekä kannustava opettaja, jolla oli ainutlaatuinen tyyli opettaa, ja jolta sai hyviä neuvoja tulevaisuutta ajatellen. Myös mukavien opiskelukavereiden kanssa on ollut kiva tehdä ryhmätöitä, joihin on onneksi VAMKissa tosi hyvin panostettu.

Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Kaikkea ei toki ole ollut helppoa yhdistää, mutta onneksi perhe ymmärtää ja tukee. Välillä ajatukset on saatava pois opinnoista: silloin menen treenikämpälle soittamaan kitaraa ja laulamaan. Kirjoitan myös blogia, jossa kerron opiskelijan arjestani.

Mitä hyötyä AMK-tutkinnosta? Koska kilpailu työmarkkinoilla on kovaa, niin pelkkä ammattikoulututkinto ja työkokemus eivät riitä, vaan pitää olla myös korkeakoulututkinto ja intoa kehittää itseään jatkuvasti. AMK-opintojen jälkeen olen ajatellut opiskelevani lisää englantia, kirjoittamis- sekä esiintymistaitoja. Tulevaisuudessa ylemmän amk:n opinnot voisivat ehkä olla minun juttuni.

"Unelmissa uusi ura"

Mari Kaisla, 38, Laihialta opiskelee oikeustradenomiksi liiketalouden koulutuksessa. Hän työskentelee Aktiassa myynnin tuessa, jossa käsittelee muun muassa lainahakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja.

"Tradenomina uusille urille"

Iiris Aalto, 50, Vaasasta työskentelee apulaiskirjaajana Vaasan hallinto-oikeudessa, jossa tehtäviin kuuluvat erittäin mielenkiintoiset ja vaativat työt kirjaamossa, monipuoliset sihteerin työt jaostolla ja suullisissa käsittelyissä sekä laskutus.

"Kaikki ovet ovat avoinna valmistumiseni jälkeen"

Heli Saranpää, 30, Vaasasta opiskelee liiketalouden koulutusohjelmassa ja työskentelee palveluneuvojana Nordea Contact Centressä.