Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Liiketalous

210 op, tradenomi (AMK), liiketalouden AMK-tutkinto

Hakeminen Seuraava haku liiketalouden monimuotokoulutukseen 14.3. -28.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi

hae-vamkiin.png
Liiketalouden koulutus
antaa tietoja ja taitoja erilaisiin vaativiin yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä kansainvälisen kaupan tehtäviin. Valittavana on myös englanninkielisiä päiväopintoja. Yhteistyö alueen työelämän kanssa on tiivistä: yrityksiltä saatuja käytännön toimeksiantoja ratkotaan tehtävien ja projektitöiden avulla. Opiskelussa painotetaan myös kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja itsenäistä työskentelyä.

Opintojen kesto 2–4 vuotta. Opetus toteutetaan monimuotoisena, jolloin lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikonloppu; perjantaisin klo 12.15–18.00 ja lauantaisin klo 9.00–16.00. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun kuuluu ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua sekä virtuaalisia opintoja verkossa. Opintoja on mahdollista jouduttaa valitsemalla opintoja esimerkiksi toiselta vuosikurssilta tai vapaavalintaisista opinnoista. Koulutus alkaa elokuun lopussa 2018.

myos_paivaopintoina.png

Opintojen sisältö

Perus- ja ammattiopinnot

  • Opiskeluvalmiudet
  • Liiketoimintaosaaminen ja kansainvälinen osaaminen
  • Tutkimus ja menetelmät

Suuntaavat ammattiopinnot

  •  Taloushallinto

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 20

Valintakoe 23.5.2018

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Marianne Waltermann, Liiketalous

hae-vamkiin.png