Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Konetekniikka

240 op, insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto

Seuraava haku konetekniikan monimuotokoulutukseen 14.3. - 28.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi

myos_paivaopintoina.png

Konetekniikan koulutus huomioi Vaasan seudun merkittävimpien vientiyritysten tarpeet. Painopistealueemme ovat:

 • 3D-kone- ja laitesuunnittelu
 • tietokoneavusteinen valmistus
 • teollisuuden projektien johtaminen
 • tuotantotalous

Opetuksessa hyödynnetään yrityselämän ohjelmistoja, lisäksi uuden omaksuminen tehostuu käytännönläheisissä projekteissa. Ala tarjoaa kilpailukykyisen palkkauksen ja etenemismahdollisuudet niin naisille kuin miehille sekä hyvän pohjan jatko-opintoihin.

Opintojen kesto 2–4 vuotta. Lähiopetusta perjantaisin klo 12.15–20.00 ja lauantaisin klo 8.00–16.00.

hae-vamkiin.png

Perus- ja ammattiopinnot

 • Opiskeluvalmiudet
 • Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
 • Henkilöstö ja johtamisosaaminen
 • Viestintä
 • Tutkimusmenetelmät
 • Matematiikka
 • Fysiikka ja kemia
 • Koneensuunnittelun ja tuotekehityksen perusopinnot
 • Energiatekniikan perusteet
 • Valmistustekniikka
 • Koneautomaatio
 • Robotiikka

Suuntaavat ammattiopinnot

 • Energiateollisuuden 3D-kone- ja laitesuunnittelu: Innovoit, suunnittelet ja toteutat energia-alaan tai omaan kiinnostukseesi liittyvän kone- tai laitejärjestelmän.

 • Energiateollisuuden kansainvälinen projektijohtaminen: Yhdistät tekniikan opinnot projektijohtamisen ja tuotantotalouden opintoihin. Perehdyt koneiden ja kokonaistoteutukseen ja saat arvokasta projektiosaamista ja kehittämistaitoja. Koulutus valmistaa sertifioidun projektiosaajan tutkintoon.

 • Projektiopinnot: Voit suorittaa ulkomailla yritysten oikeissa vientiprojekteissa tai tekemällä laajan projektikokonaisuuden omaan yritykseesi. Projektityöskentelyn ohella luet kirjallisuutta, teet projektiin liittyviä kirjallisia tehtäviä ja raportoit oppimaasi.

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 20

Valintakoe 24.5.2018

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, konetekniikka

hae-vamkiin.png