Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

210 op, sairaanhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto

Hakeminen 6.9. - 20.9.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi

myos_paivaopintoina.png

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka toimii ammattinsa eettisten periaatteiden mukaisesti. Hoitotyö on vastuullista, vaativaa, monipuolista ja ihmisläheistä: sairaanhoitaja toimii vaativissa tilanteissa sekä huomioi potilaan yksilöllisetkin tarpeet. Hoitotyöhön kuuluu potilaan hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi  omaisten neuvontaa, ohjausta ja tukemista.

VAMKin sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja hoitotyön kehittämiseen

  • perusterveydenhuollossa
  • erikoissairaanhoidossa
  • yksityisissä hoitolaitoksissa
  • potilas- ja kansalaisjärjestöissä

Opintojen kesto 3–4 vuotta henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Koulutus sisältää lähiopetusta  sekä etäopetusta ja harjoittelua. Koulutus käynnistyy tammikuussa 2018.

Opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja sekä suuntaavia ammattiopintoja. Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävä työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Katso sairaanhoitajakoulutuksen opintosuunnitelma täältä.

Aloituspaikat 20

Valintakoe 31.10.2017

Lisätietoja: Hoitotyön koulutuspäällikkö Regina Nurmi

www_sairaanhoitaja_monimuoto.jpg

Sairaanhoitajan asiantuntijuus perustuu hoitotieteen ja muiden tieteiden tietoon ja tiedon soveltamiseen. Kuva: Vaasan keskussairaalan kuva-arkisto