Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Ansökning till utbildningsprogrammet i företagsekonomi kan inte göras på våren 2013.

210 sp, tradenom, YH-examen i företagasekonomi

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter som krävs inom såväl den privata som den offentliga sektorn i olika krävande ledar- och expertuppgifter. I utbildningsprogrammet betonas den studerandes möjligheter att välja moduler på det andra inhemska språket varvid regional tvåspråkighet tas i beaktande som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Den studerande kan även välja engelskspråkiga studieperioder, vilka ges dagtid.

Studiernas längd 2 –4 år. Studierna förverkligas som flerformstudier, när undervisning ges fredagarna 12.15–18.00 och lördagarna 9.00–16.00.

Grundstudier
Orienterande studier, företagsamhet och samhälle, språk och kommunikation, databehandling, matematik, företagsverksamhet och rättsnormer, marknadsföring och ekonomiförvaltning.

Inriktade studier
Inriktade studier inom internationell handel, huvudämne: international business, internationell företagsamhet och internationell marknadsföring.
Inriktade studier inom marknadsföring, biämne: marknadsföring till konsumenter, marknadsföring i nätverk.

Studierna innehåller även fritt valbara studier, praktik samt lärdomsprov.

Nybörjarplatser 15