Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen tarkoituksena on laajentaa ja syventää ammatillista tietämystä ja osaamista. Näitä voidaan valita joko ammattikorkeakoulun omasta tai muiden korkeakoulujen tarjoamista opinnoista. Muualla suoritettavista opintojaksoista on sovittava etukäteen osastonjohtajan kanssa. Muualla suoritetut opinnot rekisteröidään hyvityssuorituksina erillisen anomuksen perusteella.

Ilmoittautuminen tapahtuu WinhaWillen kautta https://secure.puv.fi/wille.

Opetussuunnitelmat

Takaisin