Vaasan ammattikorkeakoulu  
  Diploma Supplement Label Auditoitu

Företagsekonomi

Målet med utbildningsprogrammet för företagsekonomi är en bred och mångsidig yrkeshögskoleexamen med tyngdpunkt på det praktiska arbetslivet. Utbildningsprogrammet ger de kunskaper och färdigheter, som krävs av sakkunniga och personer i ledande ställning inom den privata och offentliga sektorn. Även företagaranda, initiativförmåga och internationalism är centrala mål i utbildningen.

I utbildningsprogrammet betonas studerandens möjligheter att välja studieperioder även på det andra inhemska språket, vilket gör att den regionala tvåspråkigheten beaktas som en del av den dagliga verksamheten. Studeranden kan också välja studieperioder på engelska och tyska.

Undervisningsplaner

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Palaute