Vaasan ammattikorkeakoulu  
  Diploma Supplement Label Auditoitu

Hotell- och restaurangbranschen

Den allmänna målsättningen för examina inom hotell- och restaurangbranschen är, att studeranden efter utbildningen har sådana färdigheter som krävs för att arbeta med lednings-, administrations-, planerings- och marknadsföringsuppgifter inom turismbranschens organisationer, i inkvarterings- och förplägnadsföretag samt inom livsmedels- och restaurangbranschen som självständiga företagare och som anställda hos andra både på den inhemska och utländska arbetsmarknaden.

Undervisningsplaner

Tillbaka

Föregående sida   Till början av sidan   Printa ut sidan   Palaute