Vaasan ammattikorkeakoulu  
  Diploma Supplement Label Auditoitu

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

TOIMINNNAN YLEISPIIRTEET

Valtioneuvoston myöntämä Vaasan ammattikorkeakoulun vakinainen toimilupa on ollut voimassa 1.8.1999 lähtien.

Vaasan ammattikorkeakoulu koostuu kolmesta toimialayksiköstä:

 • Liiketalous ja matkailu
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Tekniikka ja liikenne.

Näiden lisäksi ammattikorkeakoulussa on hallintoyksikkö, opintoasiainyksikkö, opetuksen kehittämisyksikkö sekä tutkimus- ja palveluyksikkö.

Tehtävä ja painoalueet

Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää monikielisesti ammattikorkeakouluopintoja sekä näitä tukevaa tutkimus- ja palvelutoimintaa koulutusaloinaan luonnontieteet, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikka ja liikenne sekä yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto.

Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksena on kouluttaa kansainvälisiä ammatillisia osaajia ja tuottaa tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksia, jotka luovat alueellista lisäarvoa.

Vaasan ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti arvostettu ammatillisten osaajien kouluttaja ja työnantaja sekä verkostoitunut aluekehittäjä monikielisessä toimintaympäristössä. VAMK tunnetaan informaatioteknologian ja liiketoimintaosaamisen soveltajana, erityisesti energiatekniikan, pk-yrittäjyyden ja hyvinvointipalvelujen alueilla.

Koulutus ja suoritettavat tutkinnot

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan asiakasläheisesti pitäen päätavoitteina tutkintojen korkeaa laatua, kansainvälistä kilpailukykyä sekä valmistuvien hyvää työllistymistä.

Suoritettavat tutkinnot ja tutkintonimikkeet esitellään jäljempänä osassa Tutkintosääntö.

Koulutusohjelmat

Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan koulutusohjelmina. Vuonna 2007 käynnistetään seuraavat koulutusohjelmat:

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto:

 • Liiketalous
 • Tietojenkäsittely
 • Företagsekonomi
 • International Business
 • Informationsbehandling.

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

 • Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen                 

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto:

 • Hotelli- ja ravintola-ala
 • Hotell- och restaurangbranschen
 • Hotel and Restaurant Business.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto:

 • Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
 • Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto
 • Sosiaaliala.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto:

 • Kone- ja tuotantotekniikka
 • Rakennustekniikka
 • Sähkötekniikka
 • Tietotekniikka
 • Ympäristöteknologia
 • Information Technology.

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

 • Rakentaminen.

Tutkintojen laajuudet ja nimikkeet esitellään jäljempänä osassa Tutkintosääntö.

Tutkimus- ja palvelutoiminta

Vaasan ammattikorkeakoulu tekee ongelmakeskeistä, käytännön ammatteihin ja niiden toiminta-alueisiin suuntautuvaa soveltavaa tutkimustyötä, suorittaa toimeksiantotutkimuksia sekä järjestää koulutus- ja muuta palvelutoimintaa.

Keskeisimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat Vaasassa toimivat korkeakouluyksiköt sekä muut kotimaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, joihin on luotu erilaisia, alakohtaisia, käytännön tarpeista lähteviä yhteistyömuotoja.

Sivun ylläpitäjä: Erkki Kokkonen
Viimeksi päivitetty: 19.6.2007, Erkki Kokkonen
Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Palaute