OPISKELIJAN OPAS 2007-2008

REHTORIN TERVEHDYS

Arvoisat Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat!

Parhaimmat onnitteluni pääsystänne nykyaikaiseen ja kansainväliseen korkeakouluun – Vaasan ammattikorkeakouluun!

Syksyllä 2007 käynnistyy ammattikorkeakoulumme yhdeksäs lukuvuosi täyden laajuuden saavuttaneena, itsenäisenä ja vakinaisena ammattikorkeakouluna. Kuitenkin ammattikorkeakoulumme opetuksella on jo pitkät perinteet: Tekniikassa opetuksen juuret ulottuvat jopa yli 150 vuoden ja liiketaloudessakin yli 100 vuoden päähän. Sosiaali- ja terveysalan opetus on saavuttanut 20 vuoden iän.

Ammattikorkeakoulumme on alusta pitäen valinnut kolme peruspilaria, joihin se kehittämistoiminnoissaan tukeutuu nyt ja vastaisuudessa: kehittyneet hoito- ja hyvinvointipalvelut, kansainvälinen kauppa ja matkailu sekä korkeatasoinen teknologia. Tälle perustalle olemme rakentaneet tämän monialaisen ja kansainväliset laatuvaatimukset täyttävän 3000:n opiskelijan korkeakoulun. Ammattikorkeakoulumme tarjoaa siten erinomaiset mahdollisuudet sellaisten tietojen, taitojen ja kokemusten hankintaan, joita Te tutkinnot suoritettuanne tulette tarvitsemaan liiketalouden ja matkailun, sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Menestyksekäs opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta. Ammattikorkeakoulumme opettajisto ja muu henkilöstö auttavat Teitä parhaansa mukaan saavuttamaan tavoitteenanne olevat korkeatasoiset ja arvostetut ammattikorkeakoulututkinnot.

Yksi erityistavoitteista ammattikorkeakouluopinnoissa on niinikään, että opiskelijat saavat tietoa myös valitsemiensa koulutusohjelmien ja niiden suuntautumisvaihtoehtojen ulkopuolelta ja siten oppivat näkemään ammatteihinsa liittyvän erityisosaamisen osana laajempaa kokonaisuutta.

Perinteisten opiskelumenetelmien ohella ongelmakeskeinen projektityöskentely sekä virtuaaliopiskelu ovat yhä keskeisempiä oppimistapoja, joihin kaikki opiskelijamme tulevat opintojensa eri vaiheissa perehtymään.

Lukuvuoden 2007 – 2008 opiskelijan opas sisältää perustietoja ammattikorkeakoulustamme ja sen toimintojen yleispiirteistä, ammattikorkeakouluopinnoista ja tutkintoihin liittyvistä säännöksistä, opiskelijapalveluista, opintotukiasioista, opiskelijatoiminnasta sekä erityisesti kaikkien tänä syksynä alkavien koulutusohjelmien ja niiden sisältämien suuntautumisvaihtoehtojen opetussuunnitelmista.

Hyvää menestystä ja innokasta, avointa mieltä uuden tiedon hankintaan! Tiukasta opiskelutahdista huolimatta – tai ehkä juuri sen vuoksi – on hyvä muistaa, että elämä on muutakin kuin jatkuvaa uurastamista. Opiskeluaikanne ei saisi täyttyä pelkästään puurtamisesta opintojenne parissa, vaan myös virkistys- ja harrastustoiminnalle olisi jäätävä tilaa. Opiskelupaikkakuntanne Vaasa tarjoaa tässä suhteessa runsaasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Tervetuloa Vaasan ammattikorkeakouluun!

Jouko Paaso

Rehtori