Vaasan ammattikorkeakoulu  
  Diploma Supplement Label Auditoitu

Hoitotyön kirjaaminen ja dokumentointi, 2 op
SXV0015 (opintojakso)

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjaamisen ja dokumentoinnin tarkoituksen ja merkityksen hoitotyössä. Opiskelija tutustuu kirjaamista ohjaaviin säädöksiin. Opiskelija huomioi ja ymmärtää eettisyyden merkityksen kirjaamisessa sekä oppii asiakas/potilaslähtöisen kirjaamistavan. Opiskelija harjaantuu kirjallisen hoitotyön suunnitelman laatimisessa ja hahmottaa yksilöllisten auttamismenetelmien sisällön. Opiskelija saa ajantasaiset tiedot sähköisen kirjaamisen mahdollisuuksista ja tilanteesta maassamme.

Takaisin

Edellinen sivu   Sivun alkuun   Tulosta sivu   Palaute