Ajankohtaista

Yrkeshögskolornas bibliotek blir en del av Tritonia

Ett gemensamt bibliotek och lärocenter för Vasahögskolorna blir verklighet 1.1.2010, då Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias Vasaenheters bibliotek sammanslås med Tritonia. Tritonias nuvarande ramorganisationer är Vasa universitet, Åbo Akademi och Svenska handelshögskolan. Det gemensamma avtalet om Tritonia undertecknades av de fem högskolorna på sommaren 2009.

Vecka 47 flyttar yrkeshögskolornas bibliotek på Brändö till Tritonia och bibliotekens samlingsdatabaser sammanslås. Yrkeshögskolornas övriga biblioteksenheter på Rådhusgatan i centrum och på Seriegatan i Roparnäs kvarstår i sina nuvarande utrymmen.

Styrkorna hos ett gemensamt Tritonia är bland annat mer omfattande samlingar på ett och samma ställe, en modern läromiljö samt mångsidig och jämlik service för studerande och personal vid alla högskolor. Speciellt samlingarna inom teknikbranschen blir mer omfattande för de sammanslagna biblioteken, men även samlingarna inom det sociala området. Sammanslagningen kan även underlätta samarbetet med högskolornas läroämnen för att stärka undervisningen och forskningen. Som ett vetenskapligt bibliotek, öppet för alla, betjänar Tritonia bättre än tidigare även företag i regionen och andra som behöver information.

Tanken om ett gemensamt bibliotek för alla Vasahögskolor fanns redan under planeringen av Tritonia i slutet av 1990-talet. Den egentliga planeringen av sammanslagningen påbörjades 2006 med projektfinansiering från undervisningsministeriet. Utgångspunkten för projektet var de närliggande undervisnings- och biblioteksenheterna inom teknikbranschen på campuset på Brändö samt högskolornas strukturutveckling, vars mål är att effektivera högskolornas verksamhet och främja nätverksbildning dem emellan.

Planeringen har letts av arbetsgrupper som utnämnts av Vasa högskolekonsortium och som har haft en bred representation från samarbetsparternas ledning och från biblioteken. Man planerar att förlägga hela yrkeshögskolornas biblioteksverksamhet till campuset på Brändö i det skede då alla enheter vid yrkeshögskolorna flyttar till Brändö. Enligt planerna torde detta ske år 2013.

Gemensamma lärocentertjänster på ett gemensamt campus

En central del av Tritonias verksamhet är Lärocentret, som utvecklar nätundervisningen för högskolorna i Vasa. Tritonias lärocenterverksamhet har berört yrkeshögskolorna redan från år 2005 på basis av skilda årliga avtal. År 2010 blir denna verksamhet permanent. Då stöder Tritonia på lika villkor utvecklandet av undervisning och lärande samt användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning och studier vid högskoleenheterna i Vasa genom att erbjuda konsultstöd och utbildning inom undervisningsteknologi och pedagogik.

Närmare uppgifter:

Byråchef Christina Flemming (Tritonia), 050-551 2243
Bibliotekschef Marita Ahola (Vasa yrkeshögskola), 040-701 3580
Bibliotekarie Christian Nelson (Novia), 050-595 3110

Takaisin