Ajankohtaista

Yrkeshögskolans nya adresser

Vasa yrkeshögskola verkar nu på två olika campus på Brändö samt i centrum: flyttningen av enheterna för hälsovård och det sociala området samt forskning och service och några administrativa funktioner (rektor, förvaltningsdirektör, information) till Wolffskavägen och Rådhusgatan har slutförts.

De nya addressuppgifterna är:


FÖRVALTNING

Rådhusgatan 29
65100 VASA
Telefon: +358 6 326 3111
Fax: +358 6 326 3002
E-post info@puv.fi
www.puv.fi


UTBILDNING INOM FÖRETAGSEKONOMI OCH TURISM

Företagsekonomi, Turism- och restaurangservice
Rådhusgatan 31-33
65100 VASA
Telefon: +358 6 326 3111
Fax: +358 6 326 3512
E-post bet-info@puv.fi

Informationsbehandling
Wolffskavägen 30
65200 VASA
Telefon: +358 6 326 3111
Fax: +358 6 326 3112
E-post bet-info@puv.fi


UTBILDNING INOM HÄLSOVÅRD OCH DET SOCIALA OMRÅDET

Det sociala området
Wolffskavägen 30
65200 VASA
Telefon: +358 6 326 3111
Fax: +358 6 326 3112
E-post hes-info@puv.fi

Vårdarbete
Rådhusgatan 31-33
65100 VASA
Telefon: +358 6 326 3111
Fax: +358 6 326 3512
E-post hes-info@puv.fi


UTBILDNING INOM TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

Wolffskavägen 30
65200 VASA
Telefon: +358 326 3111
Fax: +358 6 326 3112
E-post tec-info@puv.fi


FORSKNING OCH SERVICE

Rådhusgatan 29
65100 VASA
Telefon: +358 6 326 3111
Fax: +358 6 326 3065
E-post res-info@puv.fi


UTVECKLING OCH STUDIEÄRENDEN

Wolffskavägen 30
65200 VASA
Telefon: +358 6 326 3111
Fax: +358 6 326 3112
E-post info@puv.fi

Takaisin