Ajankohtaista

Yrittäjät tutustuivat Vamkiin

SaTaVa-hanke järjesti Vaasan ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen eli Business Factoryn ja Yritysklinikan tiloissa Elinkeinotreffit tiistaina 1.6.2010. Tilaisuuteen oli kutsuttu Vasekin, Dynamon, Concordian, Vaasan Yrittäjien, Österbottens företagarföreningenin sekä Vaasan ammattikorkeakoulun edustajia.Tilaisuudessa keskusteltiin yrittäjyyteen liittyvistä hankeideoista, kerrottiin lyhyesti Vamkin nykyisistä hankkeista sekä mietittiin jatkuvia yhteistyösuunnitelmia elinkeino-organisaatioiden kanssa.

Hankekoordinaattori Hanna Yli-Yrjänäinen Yritysklinikasta kertoi osallistujille Yritysklinikan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Business Factoryn vetäjä lehtori Timo Malin kertoi puolestaan Business Factoryn toiminnasta. Tilaisuudessa saatiin aikaiseksi aktiivista keskustelua ja myös uusia ideoita syntyi. Tuula Töyli Vaasan Yrittäjistä ja Markus Jussila Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjistä toivoivat vastaavanlaisia tilaisuuksia myös jatkossa sekä tiiviimpää yhteistyötä elinkeino-organisaatioiden ja Vamkin välille. 

SaTaVa-hanke on Satakunnan, Tampereen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhteistyöhanke. Hanke on saanut Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman kaksivuotisen kehittämisrahoituksen, ja sen ulkoisina rahoittajina toimivat maakuntaliitot. Sen tarkoituksena on kehittää laaja korkeakouluosaamiseen perustuva yrittäjyyttä tukeva innovaatio- ja oppimisympäristö mukana olevien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välille.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Kaisa Lehtimäki, SaTaVa-hanke
kaisa.lehtimaki@puv.fi

Takaisin