Ajankohtaista

Ympäristölaboratorion vedenpuhdistusmenetelmistä esittelyvideo

Julkaistu 2011-01-31 15:24:38 EET.

VAMKin ympäristölaboratoriossa käytössä olevista vedenpuhdistusmenetelmistä on valmistunut esittelyvideo, jonka ovat Nordic knowledge on the web -projektin puitteissa toteuttaneet Leo Ackley, Peter Ahlroos ja Pekka Stén. Video on nähtävillä osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=Kgb29_hlvfU

Vesienkäsittely on yksi Ympäristöteknologian koulutusohjelman ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon pääalueista. Opetuksen painopiste on prosessien hallinnassa. Ympäristölaboratorioon on hankittu sekä talousvesilaitoksen että aktiivilieteprosessiin perustuvan jätevedenpuhdistamon pienoismallit.

Pienikokoisessa täysin automatisoidussa talousvesilaitoksessa valmistetaan Kyrönjoen keltaruskeasta vedestä kirkasta ja desinfioitua juotavaksi kelpaavaa vettä viisi litraa tunnissa kaupungin vesilaitoksen prosessia muistuttavalla prosessilla. Aktiivilietelaitoksessa poistetaan kunnallisesta jätevedestä happea kuluttava aines ja ravinteet kemiallis-biologisin menetelmin.

Lisätietoja:

lehtori Pekka Stén pekka.sten@vamk.fi

Lisätietoja ympäristöteknologian koulutusohjelmasta.

 

 


Takaisin