Ajankohtaista

Ylempien AMK-tutkintojen valtakunnalliset teemaviikot käynnissä

Viikoilla 47-48 vietetään ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valtakunnallisia teemaviikkoja, joiden aikana alueilla pyritään edistämään tietoisuutta tutkinnoista eri kohderyhmille, kuten media sekä ammattikorkeakoulujen oma henkilöstö ja yhteistyötahot.

Ylemmät AMK-tutkinnot vastaavat työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antavat mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Tutkinto suoritetaan 2-3 vuodessa työn ohella ja tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi tutkinto. Tutkintoon kuuluu syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö.

Hakukelpoisuutena on tutkintoa vastaavalta alalta AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Koulutuksen suora kehittämisvaikutus työelämälle varmistetaan siten, että hakukelpoisuuksissa edellytetään tutkintoa vastaavalta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemusta, myös opinnäytetyö on opiskelijan oman työyhteisön kehittämistehtävä. Hakuaika on 16.4.-2.5.2008 ja koulutukset käynnistyvät syksyllä 2008. Valtakunnallisesti tutkintoja voi suorittaa lähes kaikilla AMK-koulutusaloilla yli 30 koulutusohjelmassa.

 Vamkissa tarjolla kolme ylempää AMK-tutkintoa

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma edistää erityisesti pk-yritysten kehittämistä. Ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2003 yhteistyössä Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulujen kanssa. Vamkin suuntautumisvaihtoehto on pk-yritysten kansainvälistyminen. Ohjelmaan tulee lisäksi uutena tarjolle matkailuyrityksen kehittämisen suuntautumisvaihtoehto.

Viime syksynä käynnistettiin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Koulutukseen voivat hakea sekä terveysalan tutkinnon suorittaneet että sosionomit. Opinnot ovat kummallekin pohjakoulutusryhmälle samat, jolloin tehokkaasti perehdytään kumpaakin alaan valmistuneiden tulevia kehittämis- ja johtamistehtäviä silmällä pitäen.

Tänä syksynä käynnistettiin myös tekniikan alalla rakentamisen koulutusohjelma, joka vahvistaa osaamista vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin alalla mm. projekteissa, tuotannossa sekä kiinteistönpidon- tai suunnittelun tehtävissä. Opinnot kestävät noin kaksi vuotta ja soveltuvat rakennusalan- tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. 

Lisätietoja:

Vamkin ylemmät amk-koulutusohjelmat:
-Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen: osastonjohtaja Maj-Lis Backman
-Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen: osastonjohtaja Raimo Koivisto
-Rakentaminen: osastonjohtaja Martti Laaja

Ylempien AMK-tutkintojen kehittämisverkosto
www.ylempiamk.fi

Takaisin