Ajankohtaista

Ylemmän amk:n kehittäjät kokoontuivat Vamkissa

Vaasan, Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulut ovat tarjonneet yhteisvoimin  koulutusta yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa vuodesta 2003 alkaen. Yhteistyö on sujunut hyvin ja opiskelijat ovat olleet koulutukseen tyytyväisiä.Valtakunnallisesti yhtenä koulutuksen kehittämisfoorumina on  toiminut kaikkien alojen ylempien maisteritasoisten amk-tutkintojen pyöreän pöydän dialogi -tapahtuma.

Vaasan, Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan liiketalouden yhteisen koulutusohjelman oma pyöreän pöydän dialogi -tapahtuma  järjestettiin nyt ensimmäisen kerran Vaasassa tiistaina 17.3.09. Tavoitteena on järjestää vastaava tapahtuma vuosittain vuorotellen koulutusta organisoivilla paikkakunnilla.Tilaisuuteen oli kutsuttu opiskelijoita, koulutuksessa mukana olevia opiskelijoita, yliopettajia ja alumneja. Mukana oli myös työnantajien edustajia sekä muutamia edustajia eri ammattikorkeakoulujen johdosta. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat koordinoivat opettajat kustakin ammattikorkeakoulusta: Kirsti Melin Vaasasta, Anne-Maria Aho Seinäjoelta ja Juhani Palojärvi Keski-Pohjanmaalta.

Tilaisuudessa opiskelijat, opettajat, alumnit ja työnantajien edustajat esittivät näkemyksiään mm:
- koulutuksen sisällöstä, koulutuksen toteutuksesta, tutkinnon imagosta, tunnettuudesta ja koulutuksen tuottamasta tittelistä.

Yhteenvetona käydyistä keskusteluista voidaan todeta mm. seuraavaa:
- Tulossa oleva korkeakouluja koskeva lainsäädännön muutos tulee rinnastamaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täysin tiedekorkeakoulussa suoritettuihin tutkintoihin. Tämä tulee mm. helpottamaan opiskelijoiden siirtymistä tieteellisiin jatko-opintoihin sekä työelämään. - Koulutuksen tuottama englanninkielinen titteli, Master of Business Administration todettiin käyttökelpoiseksi, mutta olisi vähintäänkin välttämätöntä, että myös suomen/ruotsinkielinen titteli kuvaisi selkeästi tutkinnon statusta. Yhtenä kaikille aloille sopivana titteliehdotuksena on ollut maisteri (amk).
- Työmarkkinoilla tutkinto on monelle työnantajalle vieläkin täysin vieras. Ne kokemukset, mitä työnantajilla oli tutkinnon suorittaneiden osaamistasosta ja -valmiuksista olivat sen sijaan erinomaisia. Sen vuoksi tutkinnon tunnettuuden lisäämiseen tulee erityisesti panostaa sekä korkeakouluissa että opiskelijajärjestöjen kautta.
- Opiskelun kautta saavutettu osaaminen ja ammatillinen kasvu on koettu sekä opiskelijoiden että alumnien joukossa tasokkaaksi ja kehittämistehtävän tekeminen vaativaksi, mutta palkitsevaksi.
- Vuorovaikutuksen kehittäminen eri tahojen välillä nähtiin tärkeäksi tavoitteeksi. Sekä valtakunnallista että alueellista korkeakoulujen ja opiskelijoiden yhteistyötä tarvitaan lisää. Myös korkeakoulujen ja työnantajien, yrittäjäyhdistysten, kauppakamareiden, EK:n edustajien suuntaan nähtiin tutkinnon imagon kehittämisen kannalta tärkeäksi.

Teksti: Kirsti Melin
Kuva: Vesa Sirén

Takaisin