Ajankohtaista

Ylempi amk-tutkinto kerää kiitosta VAMKissa

Julkaistu 2020-06-15 17:41:15 EEST.

Opiskelijoiden ennakkomielikuva opinnoista oli vastannut hyvin sitä millaisina opinnot ovat toteutuneet ja 81 % vastanneista oli sitä mieltä, että VAMKista valmistuu osaavaksi ammattilaiseksi.

Vamk_Fiiliskuvat_FullRes-61_www.jpg

Kysyimme VAMKin ylemmän tutkinnon opiskelijoilta palautetta opinnoista ja kyselyymme vastasi 38 opiskelijaa.

– Odotin keskusteluja muiden sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien opiskelutoverien kanssa ja se on toteutunut hyvin. On ollut oman ammattitaidon kehittymisen kannalta todella hyödyllistä keskustella työelämään, johtamiseen, itsensä johtamiseen, hr-asioihin liittyvistä asioista opiskelijoiden kanssa. Avaa näkökulmaa omaan työhön ja omaan rooliin työyhteisössä. Olen oppinut paljon työhteisötaitoja ja itsensä johtamista, kertoo kyselyyn vastannut opiskelija.

Opetusta pidettiin asiantuntevana (81%) ja opetuksessa on hyödynnetty hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia (83%). Opiskelijat toivoivat enemmän palautetta osaamisensa kehittymisestä; 62% oli tyytyväisiä saamaansa palautteeseen. 

Aikuisopiskelijana voi olla haastavaa yhdistää opinnot, työ ja oma henkilökohtainen elämä, mutta näyttäisi siltä, että tämäkin on onnistunut hyvin valtaosalta opiskelijoita (75%). Opintoja pidettiin käytännönläheisinä ja ne valmensivat hyvin työskentelemään kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä.

– Koulutus yleisesti on järjestetty hyvin ja opetustaso korkealla tasolla.
– Definitely yes, I'm currently working in multicultural environment and the knowledge received during the course I can apply in my daily working life, kertoivat kyselyyn vastanneet.

Kaiken kaikkiaan tyytyväisiä opintoihinsa VAMKissa oli 80 % vastanneista.

Teksti: Tarja Kettunen

 

Takaisin