Ajankohtaista

Wienin vieraat tutustuivat Vamkin laatuun ja opetukseen

Julkaistu 2010-10-06 09:13:31 EEST.

Mitkä ovat tärkeitä indikaattoreita hyvää koulutusohjelmaa suunniteltaessa, ja onko opintosuunnitelmien kehittämiselle löydettävissä laatustandardia? Muun muassa tällaisia kysymyksiä esittivät Fachhochschule Campus Wienistä Vamkin laatuun ja OPS-työhön tutustumaan tulleet projektipäällikkö Susanna Boldrino, projektikoordinaattori Ruth Zach ja laatupäällikkö Daniela Janko.

Susanna Boldrino johtaa projektia, jossa selvitetään millaisia laatustandardeja opetussuunnitelmalle ja sen laadinnalle voidaan ja tulisi asettaa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa he selvittivät tärkeimmät koulutusohjelman laadintaan vaikuttavat indikaattorit ja haastattelivat kaikki omien koulutusohjelmiensa johtajat. Projektin seuraavassa vaiheessa he haastattelevat asiantuntijoita ja vierailevat ulkomaisissa ammattikorkeakouluissa. Vaasan ammattikorkeakoulun lisäksi muita tutkimukseen mukaan otettuja korkeakouluja ovat FH Salzburg, SRH Hochschule Heidelberg, FH Münster, Hochschule Fulda, Universität Mainz, Hamburger Fern-Hochschule, Oulun yliopisto ja Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Vierailun aluksi esiteltiin molempia ammattikorkeakouluja yleisesti, ja tarkentavissa haastatteluissa keskityttiin pedagogiikkaan ja OPS-työhön, strategisiin kysymyksiin, johtamiseen ja organisaation rakenteeseen sekä laadunhallintaan liittyviin kysymyksiin.

wieniläiset.jpg

Vielä ennen paluuta miljoonakaupunki Wieniin vieraat pääsivät meritunnelmiin Raippaluodossa. Vierailun aikana wieniläiset tutustuivat myös Kuntsin modernin taiteen museossa esillä olleeseen Caj Bremerin valokuvanäyttelyyn.

Kuva: Vesa Sirén


Takaisin