Ajankohtaista

VYH väljer Årets Lärare för första gången 

I förordningen om yrkeshögskolor 24 § definieras lärarens arbetsuppgifter som undervisning och handledning samt övriga uppgifter som hör samman med det. Goda pedagoger gör dock mer än bara undervisar - de motiverar och stöder studenterna samt utformar studierna på ett innovativt och flerformigt sätt. Den nyligen uppdaterade pedagogiska strategin vid Vasa yrkeshögskola konstaterar följande om god undervisning: "Undervisningen vid Vasa yrkeshögskola bygger på aktivt deltagande, är experimentellt samt ger ett brett perspektiv på respektive bransch."

Vid VYH väljer man nu för första gången "Årets lärare". Röstningen sker på Internet där studenterna röstar på vem de anser vara den bästa läraren och även motiverar sin åsikt. Ett av studentkåren utsett råd bedömer motiveringarna samt relaterar studenternas röster till antalet studenter som läraren undervisar.

Syftet med omröstningen är att visa uppskattning och ge lärarna erkännande för deras insatser, inte att rangordna lärarna enligt yrkesskicklighet. Även om endast en person på basen av omröstningen får utmärkelsen "Skicklig Pedagog" får varje lärare som fått röster läsa motiveringarna enligt vilka denne föreslagits som årets lärare. Syftet är att stöda och motivera lärarna i deras arbete. Med den här utmärkelsen vill man betona värdet av pedagogiska förtjänster samt sporra lärarna till att ständigt utveckla sig själva.

Omröstningen om Årets Lärare pågår fram till 17.4. på adressen http://www.puv.fi/ope . Årets Lärare utses på personalens utbildningsdag 23.4.2007.

Takaisin