Ajankohtaista

Vyh's utexaminderade är välkomna till magisterutbildning vid Hanken

Hanken erbjuder möjlighet till tvååriga svenskspråkiga magisterstudier. Vid Hanken i Vasa erbjuds två magisterutbildningar:

-en inom "Strategisk marknadsföringsledning"
-en inom "Redovisning och affärsjuridik"

Dessutom kan man ansöka direkt till magisterstudier i vissa huvudämnen i Helsingfors och Vasa.

Antagningskriterierna är avlagd lämplig yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen motsvarande åtminstone 180 sp. Man bör ha avlagt 60 sp inom ekonomiska vetenskaper, av vilka 30 sp ska vara inom det ämne man söker till. Därtill krävs att man antingen har svenska som skolutbildningsspråk eller att man kan uppvisa bevis på kunskaper i svenska genom språktest eller annan prestation.

Sista ansökningsdag är fredagen den 27 april kl. 16.15

Mera information om magisterutbildningarna, antagningskriterier, ansökningsblankett m.m.: http://www.hanken.fi/student/antagningmagisterutbildning
Tel. 09 - 431 33 388
E-post studieinfo@hanken.fi

Takaisin