Ajankohtaista

Vyhs engelskspråkiga namn ersättas med University of Applied Sciences

Rådet för yrkeshögskolornas rektore, ARENE, har framfört att namnet Polytechnic som använts vid internationella sammanhang skall ersättas av University of Applied Sciences -namnet vid alla yrkeshögskolor i Finland. Reformen har sätts igång vid samtliga av landets 29 yrkeshögskolor. 

Varför det nya namnet?

Antagandet av det nya namnet underlättar internationellt arbete och effektiverar jämförelsen och identifieringen av yrkeshögskoleutbildning. University of Applied Sciences används allmänt i internationella sammanhang för yrkesutbildningen på högre nivå medan termen Polytechnic associeras med andra stadiets utbildning eller annan yrkesutbildning på lägre nivå. Polytechnic häntyder inte på högskoleutbildning i något land i Europa. Till exempel i Tyskland används det tyskspråkiga Fachhochschule vid sidan av University of Applied Sciences.

Exempel på användning i engelskspråkiga texter

I engelskspråkiga texter skrivs namnet på vår yrkeshögskola först på finska och den engelskspråkiga förkortningen skrivs efter detta.

Användning av hela namnet: Vaasan ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences

Användning av förkortningen:
I engelskspråkiga texter är förkortningen av vår yrkeshögskola VAMK med stora bokstäver. Då förkortningen skall användas för första gången i en text skrivs hela namnet först på finska och förkortningen VAMK skrivs därefter inom parentes och den engelska specifikationen efter detta. Till exempel:

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), University of Applied Sciences, is a multi-disciplinary, multilingual and international institution providing higher education and research services within Technology and Communication, Business Economics and Tourism as well as Health Care and Social Services. VAMK has approximately 3,500 students enrolled and a staff of over 240 members.

Ytterligare uppgifter:
Informations- och marknadsföringschef Tarja Gromov, tarja.gromov@puv.fi
 

Takaisin