Ajankohtaista

            Vasa universitet är ett vetenskapsuniversitet vars etablerade kunskapsområden är affärsverksamhet, språk och kommunikation, offentligt ledarskap och god förvaltning samt energi och produktion. Antalet studerande är 5200 och personalen 450.

Vasa yrkeshögskola är en mångbranschig, flerspråkig och internationell högskola som erbjuder utbildning samt forsknings- och utvecklingstjänster i teknik och kommunikation, företagsekonomi och turism samt hälsovård och det sociala området. Antalet studerande är 3500 och personalen 250.

Vissa stödtjänster vid Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola kommer att arrangeras gemensamt som en del av högskolornas riksomfattande strukturella utveckling. I anslutning till detta söker vi en gemensam

Säkerhetschef

för tiden 1.4.2008 - 14.1.2009, varefter uppgiften kan ändras till att gälla tillsvidare.

Säkerhetschefen svarar för koordineringen, ledningen och verkställandet av ärenden i anknytning till säkerheten. Säkerhetschefen ansvarar bl.a. för räddningsplanerna och inskolningen av personalen och studerandena i säkerhetsärenden samt deltar i utvecklingen av arbetsskyddet.

Vi önskar för tjänsten lämplig högskoleexamen samt tidigare arbetserfarenhet av säkerhetsärenden och arbetsskydd. Säkerhetschefen fungerar tillsammans med och som vikarie för universitetets och yrkeshögskolans fastighetschef varför vi önskar förutom god samarbetsförmåga även erfarenhet av förmansuppgifter. Vi värdesätter goda kunskaper i båda inhemska språken.

Arbetsförhållandet ingås med Vasa yrkeshögskola. Lön enligt arbetserfarenhet och utbildning samt enligt AKTA.

Tilläggsuppgifter:
- Vasa yrkeshögskolas förvaltningsdirektör Ossi Koskinen tel. 0207 663 359
- Vasa universitets förvaltningsdirektör Anita Niemi-Iilahti, tel. (06) 324 8204 eller fastighetschef Mikko Harju, tel. (06) 324 8393

Ansökningar senast 7.3.2008:
Vasa yrkeshögskola / Ossi Koskinen
Rådhusgatan 29, 65100 Vaasa

www.uwasa.fi
www.puv.fi

Takaisin