Ajankohtaista

Vyh och Vasa universitet koordinerar projekt för främjande av internationalisering av Vasa

Vasa stad har beviljat 40 000 euro för Vasa högskolekonsortium. Pengarna beviljas från jubileumspengar 2008 och är reserverade för stärkandet av kunskapsgrunden i Vasa.

Det finns 12 500 högskolestuderande i Vasa och närmare 1000 av dem är internationella studerande. Med jubileumspengarna kommer man att starta ett projekt för främjande av internationalisering av Vasa. Inom ramen för projektet kommer man att utveckla växelverkan mellan internationella studerande och regionen.

Projektet kommer att befrämja de internationella studerandenas arbetslivskontakter. Man kommer att ordna studier och språkkurser för integreringen i det finska samhället. Tanken är att även regionen kan dra nytta av de internationella studerandenas kompetens och kunskaper.

Projektets helhet innehåller fyra olika delar:

1. Praktikplatser för internationella studerande
2. Finska och svenska kurser för internationella examensstuderande
3. Finnish Culture and Society -studier för internationella examensstuderande
4. Broschyrmaterial och reklamkampanj

Projektet förverkligas i samarbete med konsortiets högskolor. Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola ansvarar för koordineringen.

Tilläggsuppgifter:
Ritva Mertaniemi, chef för internationella ärenden
ritva.mertaniemi@puv.fi
 

Takaisin