Ajankohtaista

Torsdagen den 28 september 2006 ingick Vasa yrkeshögskola (Vyh) och Svenska handelshögskolan (Hanken) ett samarbetsavtal för att förstärka sitt forsknings- och utbildningssamarbete. Avtalet skrevs under av rektor Jouko Paaso från Vasa yrkeshögskola och av rektor Marianne Stenius från Svenska handelshögskolan.

Vyh och Hanken ingår ett samarbetsavtal

Som grund för det intentionsavtal som ingicks ligger undervisningsministeriets riktlinjer för den strukturella utvecklingen av landets högskolor. Regionalt vill samarbetsparterna främja examensreformens genomförande, minska verksamhetens överlappning, utveckla det svenskspråkiga utbildningssamarbetet och förstärka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet tillsammans med näringslivet i regionen.

Samarbetsavtalet är en naturlig fortsättning på det samarbete högskolorna bedrivit sedan länge. Till exempel har Vyh:s tradenomer kunnat söka sig direkt till Hankens magisterprogram, och föreläsarutbytet har varit regelbundet. I fortsättningen utreds möjligheterna att grunda tjänster som båda högskolorna har nytta av. En målsättning är bland annat att utreda möjligheten till gemensamma språkstudier för ovanliga språk. För att planera verksamheten grundas under hösten en koordineringsgrupp vars mål är att bygga upp en verksamhetsplan för samarbetet.

Vasa yrkeshögskola är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder utbildning samt forsknings- och utvecklingstjänster inom teknik och kommunikation, företagsekonomi och turism samt hälsovård och det sociala området. Antalet studerande är cirka 3 500 och den heltidsanställda personalen uppgår till 240.

Hanken är ett ledande universitet på det ekonomisk-merkantila området i Finland. Hanken utbildar nästan en femtedel av landets ekonomer och har flest internationella studerande av alla ekonomutbildningar i Finland. Hanken bedriver internationellt ansedd högklassig forskning och samverkar intensivt med det omgivande samhället. Antalet studerande är cirka 2480 och Hanken har en personal på drygt 200 personer.

Tilläggsinformation:

Rektor Jouko Paaso, Vasa yrkeshögskola
Tfn 06 326 3000, 044 556 8200, jouko.paaso@puv.fi

Rektor Marianne Stenius, Svenska handelshögskolan
Tfn 09 431 33221, marianne.stenius@hanken.fi

Takaisin