Ajankohtaista

Vyh koordinerar företagsamhetsfostran till alla utbildningsnivåer i Österbotten

Jag Kan är ett samarbetsprojekt av Österbottens kommuner och högskolor.  Det  är  grundad av Österbottens Förbund och Västra Finlands länsstyrelsen, och koordinerad av Vasa yrkeshögskolan.

Projektets målsättning är att hitta en gemensam förståelse av företagsamhetsfostrans begrepp, och befrämja  spridningen  av  verksamhet  och bästa  modeller. Finansiärer är Österbottens Förbund och kommuner runtom i Österbotten

Målet är att öka sådan verksamhetskultur, som utbildar barn och studerande att ta ansvar för sig själva och sina handlingar, uppmuntrar till att ta nya steg, samt utvecklar färdigheter och redskap för att delta i samhälleliga aktiviteter. Aktiva lärometoder samt den enskilda elevens känsla av att lyckas är det centrala.

Projektet initieras med utvärdering av nuläget kring företagsamhetsfostran i Österbottens daghem, grundskolor, andra stadiet och i högskolor. De viktigaste enskilda målgrupperna  är studerande i pedagogik,  lärare, barnträdgårdslärare och studiehandledare.

Den preliminära utvärderingen sker genom ett skriftligt frågeformulär som skickas ut till skolor och daghem. Med hjälp av denna utvärdering planeras en omfattande utvecklingshelhet, vars praktiska resultat önskas bli en del av skolornas vardag i framtiden.  Projektet uppmuntrar även kommunerna att utveckla sin egen läroplan samt arbets- och utvärderingsmetoder inom företagsamhetsfostran.

Projektets målsättning är att denna utvecklingshelhet skall i framtiden testas i utvalda pilotkommuner och  -skolor som representerar olika utbildningsstadier.

Ytterligare information:
Jukka Rautio, projektledare
Vasa yrkeshögskola, Österbottniska projektet för företagsamhetsfostran, jukka.rautio@puv.fi

Takaisin