Ajankohtaista

Aktiebolaget Vasa yrkeshögskola är en dynamisk och internationell högskola. Vi utbildar tradenomer, ingenjörer, restonomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer på finska, svenska och engelska. Antalet studerande uppgår till 3500, av vilka 500 är vuxenstuderande. Personalen i huvudsyssla består av 250 personer.

Vi söker rektor/verkställande direktör fr .o. m. 1.8.2010

Vår undervisning genomförs i samarbete med arbetslivet och erbjuder våra studerande ett brett yrkesinriktat kunnande. Våra tyngdpunktsområden är energiteknologi, välfärdskunnande samt turism. I all vår verksamhet beaktar vi internationalisering samt företagsamhet och affärskunnande. Vi är en aktiv aktör i kunskapscentret, som består av sex högskolor och 12 000 högskolestuderande i Vasa.

Den som väljs till tjänsten, förutsätts inneha den behörighet för rektor som omnämns i förordningen om yrkeshögskolor (352/2003 §21). Behörighetsvillkor för rektor är licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen, förtrogenhet med yrkeshögskolans verksamhetsområde och erfarenhet av förvaltning. En person som har avlagt högre högskoleexamen kan också utnämnas till en rektorstjänst eller en rektorsbefattning, om personen i övrigt anses vara speciellt meriterad för uppgiften. Av rektor fordras dessutom kunskaper i undervisningsspråket vid yrkeshögskolan.

Vi värdesätter ledarskap och utvecklingsverksamhet i en stor organisation samt helhetssyn på utbildning, arbetsliv och internationalisering. Vårt arbetssamfund förutsätter stark samarbets- och kommunikationsförmåga med personal och studerande.

Ansökan jämte lönekrav sänds senast 1.4.2010 kl.15.00 under adressen:
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab, Wolffskavägen 30, 65200 VASA eller per elpost: rekrytointi@puv.fi

Tilläggsuppgifter: Aktiebolagets styrelseordförande Markku Lumio tel. 06 325 1012 / 040 742 1012 samt tf. rektor Elisabeth Malka, tel. 020 7663 374/040 563 3501.

Takaisin