Ajankohtaista

Vi söker överlärare (företagsamhet och turism) och en lektor (internationell handel)

Överlärare (företagsamhet)

fr.o.m. 1.8.2010 eller enligt överenskommelse

Till en överlärares arbetsuppgifter hör undervisning inom utbildningsprogrammet, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt olika uppgifter i lärdomsprovsprocessen. En överlärare deltar i utvecklandet av läroplaner för företagsekonomin och skapar ett fungerande nätverk till områdets företag.
Vidare befrämjar en överlärare företagsamhet och business kunnande i alla utbildningsprogram.

Vi förutsätter
- lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen
- minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen
- färdighet att undervisa på engelska, kunskaper i de både inhemska språken är en fördel
- samarbetsförmåga.

Lön bestäms enligt kollektivavtal. Prövotiden är fyra månader.

Tilläggsuppgifter: Prefekt Elina Martin, elina.martin@puv.fi, tel. 020 766 3376.

Ansökningarna bör sändas senast 2.4.2010 kl. 16.00 till adressen

Vasa yrkeshögskola Ab
Prefekt Elina Martin
Rådhusgatan 31-33
65100 Vasa

Märk kuvertet "överlärare (företagsamhet)".

Överlärare (turism)

fr.o.m. 1.8.2010 eller enligt överenskommelse

Till en överlärares arbetsuppgifter hör undervisning inom utbildningsprogrammet, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt olika uppgifter i lärdomsprovsprocessen. En överlärare deltar i utvecklandet av läroplaner inom utbildningsprogrammet för turism och skapar ett fungerande nätverk till områdets turismnäring.

Vi förutsätter
- lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen
- minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen
- färdighet att undervisa på engelska, kunskaper i de både inhemska språken är en fördel
- erfarenhet av projekt- och teamarbete.

Lön bestäms enligt kollektivavtal. Prövotiden är fyra månader.

Tilläggsuppgifter: Avdelningsföreståndare Peter Smeds, peter.smeds@puv.fi, tel. 020 766 3542.

Ansökningarna bör sändas senast 2.4.2010 kl. 16.00 till adressen

Vasa yrkeshögskola Ab
Prefekt Elina Martin
Rådhusgatan 31-33
65100 Vasa

Märk kuvertet "överlärare (turism)".

Lektor (internationell handel)

fr.o.m. 1.8.2010 eller enligt överenskommelse

Till en lektors arbetsuppgifter hör undervisning inom utbildningsprogrammet, forsknings-,  utvecklings- och innovationsverksamhet samt olika uppgifter i lärdomsprovsprocessen. En lektor deltar i utvecklandet av läroplaner för företagsekonomin och skapar ett fungerande nätverk till områdets företag.

Vi förutsätter
- lämplig högre högskoleexamen
- minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen
- färdighet att undervisa på engelska, kunskaper i de både inhemska språken är en fördel
- god kännedom av import- och exportverksamhet
- samarbetsförmåga.

Lön bestäms enligt kollektivavtal. Prövotiden är fyra månader.

Tilläggsuppgifter: Avdelningsföreståndare Maj-Lis Backman, maj-lis.backman@puv.fi , tel. 766 3309.

Ansökningarna bör sändas senast 2.4.2010 kl. 16.00 till adressen

Vasa yrkeshögskola Ab
Prefekt Elina Martin
Rådhusgatan 31-33
65100 Vasa

Märk kuvertet "lektor (internationell handel)".

Takaisin