Ajankohtaista

Proffs sökes

Vi söker:

Lektor (perioperatiivinen hoitotyö)
Undervisningsspråket är finska.
Tilläggsuppgifter: avdelningsföreståndare Maj-Britt Råholm, tel. 326 3854, maj-britt.raholm@puv.fi

Lektor (ruokatuotanto/matproduktion)

Tilläggsuppgifter: avdelningsföreståndare Elina Martin, tel. 326 3650, elina.martin@puv.fi

Den vi söker bör inneha lämplig högre högskoleexamen samt ha minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen.

Ansökningar sändes senast 24.4.2006 kl. 16.00:

Vasa yrkeshögskola
Prefekt Elisabeth Malka
Rådhusgatan 31, 65100 Vasa

Även prefekten svarar på förfrågningar.

Takaisin