Ajankohtaista

En tillfällig befattning för studiesekreterare lediganslås

I Vasa yrkeshögskola, enheten för studieärenden, lediganslås befattning för studiesekreteraren för tiden 1.8.2009 - 31.7.2010.
Placering vid början av arbetsförhållandet: Enheten för teknik, Wolffskavägen 30 och enheten för ekonomi och turism, Rådhusgatan 31.

Till arbetsuppgifterna hör studiesekretaruppgifter: Bl.a. kansliservice, upprätthållandet av studieregistret, examensbetyg, studieintyg mm.

Lönen grundar sig på KVTES -avtal.
Kompetenskrav: En lämplig högskole- eller institutnivå exam, god förmåga i finska, svenska och  engelska samt ADB-färdigheter som behövs för studiesekretaruppgifter.

Ansökningar bör sändas till Vasa Yrkeshögskola, Enheten för Studieärenden, Wolffskavägen 30, 65200 VASA senast den 26.6.2009.
I kuvertet antecknas Ansökning / Studiesekreterare.

Tilläggsuppgifter:
Erkki Kokkonen, tel: 0207 663 356, erkki.kokkonen@puv.fi
eller Aila Markus, tel: 0207 663 375, aila.markus@puv.fi

Takaisin