Ajankohtaista

Vi söker en projektkoordinator till Företagsklinikens verksamhet

Vasa yrkeshögskola söker en projektkoordinator till Företagsklinikens verksamhet för tiden 13.1. -21.11.2010.

Företagskliniken erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster åt sme-företag och andra sammanslutningar i den österbottniska regionen. I Företagskliniken genomför studerandena i företagsekonomi och turism, hälsovård och det sociala området samt teknik och kommunikation uppdrag åt arbetslivet under sakkunnig handledning. Till projektkoordinatorns uppgifter hör koordinering av denna verksamhet. Företagsklinikens verksamhet presenteras på http://www.foretagskliniken.com/ .

Till uppgifterna hör speciellt marknadsföring av Företagsklinikens verksamhet, organisering av projekt samt uppföljning och rapportering av verksamheten. I arbetet ingår såväl samarbete med yrkeshögskolans studerande och lärare samt med regionens företag och övriga organisationer.

Av projektkoordinatorn förutsätts yrkeshögskoleexamen eller motsvarande utbildning. Språkkrav är finska, svenska och engelska. Han/hon bör även vara flexibel, initiativrik, samarbetsvillig och ha förmåga att arbeta självständigt.

Sökandena ombeds att uppge löneanspråk.

Ansökningar inklusive löneanspråk och CV inlämnas senast 22.12.2009 till adressen

Vasa yrkeshögskola
Forskning och service
Wolffskavägen 30
65230 VASA

Förfrågningar:

Projektkoordinator Annika Torniainen,
puh. 0207 663 430, annika.torniainen@puv.fi

Tf. forskningsdirektör Leena Vilkuna,
puh. 0207 663 442, leena.vilkuna@puv.fi

Takaisin