Ajankohtaista

Vi söker en projektkoordinator

Vasa yrkeshögskola, enheten för forskning och utveckling, söker en heltidsanställd projektkoordinator för tiden 1.1 - 31.12.2005. Arbetsförhållandet kan eventuellt förlängas till heltid år 2006 inom projektadministrationen.

Till arbetsuppgifterna hör
-att tillsammans med projektledaren för Mara-företagskliniken-projektet, handha ansvaret för den svenskspråkiga verksamheten. Mara-företagkliniken är ett projekt som erbjuder olika tjänster till företag inom turism-, hotell- och restaurangbranschen.
samt
-att arbeta som enhetens projektkoordinator. Den huvudsakliga uppgiften är att administrera Vasa yrkeshögskolas projekt. Arbetet sker på finska och svenska.

Projektpersonen ska inneha yrkeshögskoleexamen eller motsvarande. Projektpersonen bör vara flexibel, ha hög social kompetens och administrativ erfarenhet. Arbetsförhållandets prövotid är 3 månader.

Ansökningar senast 13 december kl. 16.00:

Vasa yrkeshögskola
Servicedirektör Leena Vilkuna
Rådhusgatan 29, 65100 Vasa

Tilläggsuppgifter:

Projektkoordinator Anna-Lena Groos

Takaisin