Ajankohtaista

Vi söker en projektchef

Vasa yrkeshögskolas avdelning för Turism och Restaurangtjänster söker en projektchef för  Outdoors Finland- Discover Österbotten -projektet, för tiden 1.10.2009 - 30.9.2010. Projektet finansieras av Österbottens TE-central (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).
Det regionala projektet är en del av det nationella Outdoors Finland - projekthelheten som koordineras av Centralen för Turismfrämjande (MEK), Den huvudsakliga målsättningen är att utveckla naturbaserade sommaraktiviteter i Finland till utländska resenärer.

Beskrivning av centrala arbetsuppgifter
- Ansvara för projektets operativa verksamhet
- Interaktionen med aktörer inom turismnäringen samt andra regionala projekt och det nationella OF-nätverket
- Integrering av projektet med undervisningsfunktionen
- Slutresultat är en temabaserad regional utvecklingsplan, som projektchefen utformar

Projektchefen bör ha yrkeshögskole examen eller motsvarande. Turismstudier ses som en fördel. Språkkunskap: finska, svenska och engelska. Sökande bör ha bra kunskap angående regionens turismnäring samt dess verksamhetsomgivning. Vi söker en flexibel, företagsam, självständigt arbetande samt samarbetskunnig person. 

Ansökningar före 7.10.2009 kl 16.00 : 

Vasa yrkeshögskola / Prefekt Elina Martin
Rådhusgatan 31-33, 65100 Vasa
elina.martin@puv.fi

Tilläggsuppgifter:

Avdelningsföreståndare Peter Smeds
peter.smeds@puv.fi,  tel 020 766 3542

Takaisin