Ajankohtaista

Vi söker en marknadsföringsplanerare för perioden 1.2-31.12.2007

Vasa yrkeshögskola är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder utbildning samt forsknings- och utvecklingstjänster inom teknik och kommunikation, företagsekonomi och turism samt hälsovård och det sociala området. Antalet studerande är ca 3500 och den heltidsanställda personalen uppgår till 240.

Marknadsföringsplaneraren arbetar i ett 3-manna starkt informations- och marknadsföringsteam där alla på ett övergripande sätt deltar i hela kommunikationsprocessen. Teamets huvuduppgifter är att marknadsföra utbildningsutbudet året runt samt att utveckla och förverkliga yrkeshögskolans gemensamma interna och externa kommunikation. Därtill stöder vi de olika avdelningarnas egen kommunikation. 

Vi erbjuder en arbetsuppgift inom modern marknadskommunikation där du har möjlighet att utnyttja din kreativitet och dina färdigheter att producera innehåll. Vi förutsätter att du har högskoleexamen, organisations- och samarbetsförmåga och att du kan producera eleganta texter på finska språket. Goda skriftliga kunskaper i svenska språket och erfarenhet av marknadsföringsarbete är en fördel. 

Arbetsplatsen ligger i vårt campus mitt i stadens centrum. Anställningen är ett vikariat som varar till 31.5.2007. Därefter kommer uppgiften att bestå av marknadsföringsutveckling och fortsätta som visstidsanställning till årets slut. Lönen fastställs enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Närmare information om uppgiften ger informations- och marknadsföringschef Tarja Gromov, tfn 06 326 3015 eller tarja.gromov@puv.fi

Vi ber dig fylla i den elektroniska ansökningsblanketten före 15.1.2007 på adressen http://www1.vaasa.fi/rekrytointi/ApplyJob.aspx?annId=3734A9B6C6B74D3EB7216E44680B71C4&lang=se

Takaisin