Ajankohtaista

Vi söker en läroanstaltskoordinator

Uppgifternas tyngdpunkt ligger vid utdelning av direktinformation om yrkeshöskolans utbildningsutbud till representanter och studerande av områdets gymnasier och yrkesläroanstalter.

Behörighetskrav

Grundutbildning: En lämplig högskoleexam.
Språkkunskap: God förmåga i finska och svenska språket, kunskap i engelskan värdesätts. 

Skötande av uppgiften förutsätter tillräckligt kännedom av yrkeshögskoleutbildning, andra stadiets utbildning samt kännedom om näringslivet på regionen, språkkunskaper och bra framträdandekunskaper. Förmågan till självständigt arbete samt utveckling av arbetsfältet förutsättes.

Lönegrunder

Arbetsförhållandet begrundar sig på KVTES -avtalet. Lönemässigt ställes uppgiften i jämförelse med yrkeshögskolans andra motsvarande koordinatorbefattningar (ca. 2000 €/mån).

Ansökningarna senast 16.5.2008:
Vasa yrkeshögskola, Erkki Kokkonen, Wolffskavägen 30, 65200 Vaasa

Tilläggsinformation:

Erkki Kokkonen, chef för studieärenden, telefon 0207 663 356 eller
Tarja Gromov, chef för information och marknadsföring, telefon 0207 663 323.

Takaisin