Ajankohtaista

Vi söker en företagsserviceingenjör

Vi söker en företagsserviceingenjör för att förstärka våra forsknings- och utvecklingstjänster. Till företagsserviceingenjörens uppgifter hör utveckling av våra forsknings- och utvecklingstjänster tillsammans med expertis inom olika branscher. Detta förutsätter samarbete och bildande av nätverk med yrkeshögskolans olika avdelningar samt med utomstående partners. Forsknings- och servicecentret Technobothnia skapar goda förutsättningar för verksamheten.

Vi förutsätter minst ingenjörsexamen och 3 års arbetserfarenhet. Kännedom om automations- och informationsteknik samt projektkunnande räknas som merit. Vid anställningen iakttas 3 månaders prövotid.

Ansökningar inklusive löneanspråk senast den 15.8.2005 kl. 16.00:

Vasa yrkeshögskola

Enheten för forskning och service, Leena Vilkuna

Rådhusgatan 29, 65100 VASA

På förfrågningar svarar
servicedirektör Leena Vilkuna, tel. 040 708 4451 och
prefekt Erkki Hakkarainen tel. 040 541 1101.

Ytterligare information även: www.puv.fi > Forskning och service

Takaisin