Ajankohtaista

Vi söker en fastighets- och säkerhetschef

för tiden 15.1.2008 - 14.1.2009, varefter befattningen kan ändras till att gälla tillsvidare. Sökanden bör besitta lämplig högskoleexamen och ha en god förmåga att leda olika, till fastigheter hörande, utrymmesfrågor. Även personer som kommer att avlägga examen, under den tid arbetet är tidsbestämt, kan söka.

Vasa yrkeshögskolas målsättning är att centrera all sin verksamhet till Brändö campusområde. Fastighets- och säkerhetschefen ansvarar i anknytning till detta, för planeringen av olika delprojekt tillsammans med övrig personal samt för utvecklingen av utrymmesärenden. I arbetet läggs tonvikten på samarbetet med Vasa stads hussektor, som ansvarar för det byggnadstekniska underhållet samt på utrymmessamarbetet med andra lokala högskolor. Sökanden skall även svara för säkerhetsärenden, såsom sammanställningen av räddningsplanerna samt inskolningen av personal och studerande i säkerhetsfrågor.
 
Vi önskar av personen som väljs, förmåga till planenligt arbete samt god samarbetsförmåga och färdigheter i att fungera som förman.

Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Ossi Koskinen tel. 0207 663 359 eller ossi.koskinen@puv.fi eller prorektor Erkki Hakkarainen, tel. 0207 663 326 eller erkki.hakkarainen@puv.fi

Ansökningarna senast 27.12.2007 till:
Vasa yrkeshögskola, Rådhusgatan 29, 65100 Vasa.
Märk kuvertet med "Fastighets- och säkerhetschef".

Takaisin