Ajankohtaista

Vi söker en ekonomi- och projektsekreterare till förvaltningsenheten

Vid Vasa yrkeshögskolas förvaltningsenhets avdelning för ekonomi- och personalärenden sökes en ekonomi- och projektsekreterare för ett tidsbundet
arbetsförhållande under tiden 15.4-31.12.2009.

Till uppgifterna hör bokföring och ekonomiförvaltning av forsknings- och utvecklingsärenden, handläggandet av olika projekts betalningsrekvisitioner
och deras uppföljning samt projektrapportering och uppföljning av inbetalningar. Samarbete görs med samtliga utbildningsenheter vid Vasa yrkeshögskola.
Arbetstiden utgör 80% av normal arbetstid (36,25h). Lön enligt AKTA.

Behörighetskrav är tradenom- eller motsvarande examen (redovisning) samt erfarenhet av bokföring och skötande av ekonomiförvaltningen av projekt.

Ansökningar senast 26.3.2009 kl 12.00 till

Vasa yrkeshögskola
Förvaltningsenheten/ekonomi- och projektsekreterare
Wolffskavägen 30, 65200 Vasa

Märk kuvertet med "Ansökan/ekonomi- och projektsekreterare".

Tilläggsuppgifter:
Ekonomichef Ulla Damlin, tel 020 766 3317
Ekonomiplanerare Kristina Österholm, tel 020 766 3454

Takaisin