Ajankohtaista

Vi söker en bibliotekarie

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att sköta samlingen inom hälsovård och det sociala området och att delta i undervisning i informationssökning på området.

De sökande förutsätts inneha högskoleexamen som innehåller eller kompletterats med minst 35 studieveckor studier inom området för biblioteks- och informationstjänster. Vi förutsätter också kunskaper i båda inhemska språken, färdighet att betjäna kunder på engelska samt kunskaper i datateknik. Vi erbjuder ett mångsidigt och självständigt arbete i en utvecklande organisation.

Arbetet börjar enligt överenskommelse, men helst senast den 1 oktober 2005.

Förfrågningar:
Prorektor Raijaliisa Laakkonen
Tel. 06 326 3003, raijaliisa.laakkonen@puv.fi
eller
Bibliotekschef Marita Ahola
Tel.06 326 3523, 040 7013 580, marita.ahola@puv.fi

Ansökningar senast 31.8.2005:
Vasa yrkeshögskola
Prorektor
Wolffskavägen 30
65200 VASA

Takaisin