Ajankohtaista

Vikariat för studiesekreterare lediganslås

I Vasa yrkeshögskola, enheten för studieärenden, lediganslås vikariat för studiesekreteraren för tiden 1.8. - 31.12.2008. Vikariatet kan eventuellt förlängas år 2009.

Placering vid början av arbetsförhållandet: Enheten för ekonomi och turism / Hälsovård och det sociala området.
Till arbetsuppgifterna hör studiesekretaruppgifter: Bl.a.  kansliservice, upprätthållandet av studieregistret, examensbetygen, studieintygen mm.

Lönen grundar sig på KVTES -avtalet.

Kompetenskrav: En lämplig högskole- eller institutnivås exam, god förmåga i finska, svenska och  engelska samt ADB-färdigheter som behövs vid studiesekretaruppgifter.

Ansökningar bör sändas till Vasa Yrkeshögskola, Enheten för Studieärenden, Wolffskavägen 30, 65200 VASA senast den 7.7.2008. I kuvertet antecknas Ansökning / Studiesekreterare.

Tilläggsuppgifter:
Erkki Kokkonen, tel: 0207 663 356, erkki.kokkonen@puv.fi
eller Jeanette Forsström, tel: 0207 663 315, jeanette.forsstrom@puv.fi

Takaisin