Ajankohtaista

Vieraalla kielellä opettamisen kehittäjät kohtaavat Vamkissa
 

Vieraskielisen opetuksen kansainvälinen seminaari 10.−11.9 Vaasan AMK:ssa

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vamk järjestää seminaarin, jonka painopisteenä on ammattikorkeakoulujen vieraskielinen opetus kielenoppijan ja kansainvälistymisen näkökulmasta.

Vamkilla on vieraalla kielellä kouluttamisesta runsaasti kokemusta yli kahdenkymmenen vuoden ajalta, Vamk mm. käynnisti ensimmäisenä Suomessa englanninkielisen insinöörikoulutuksen. Viime vuosina ammattikorkeakoulussa on tehty myös tutkimusta ja opetuskokeiluja, jotka antoivat alkuvirikkeen nyt järjestettävälle seminaarille.

Vieraskielinen opetus on vakiintumassa Suomen ja Euroopan korkeakouluihin, usein aiempaa monimuotoisempana, mutta selkeitä yhtenäisiä käytänteitä ei toistaiseksi ole. 

Osallistujien suuri kiinnostus osoittaa, että tällaiselle verkostoitumistapaamiselle on tarvetta ja että aihetta pidetään erityisen tärkeänä ja ajankohtaisena myös kielenopettajan mahdollisesti muuttuvan roolin kannalta.

Seminaarin luennoitsijoina on asiantuntijoita suomalaisista ja kansainvälisistä korkeakouluista. Osallistujat ovat suomalaisia ja kansainvälisiä kielenopetuksen asiantuntijoita ja tutkijoita sekä vieraalla kielellä opettavia ammattiaineiden opettajia, mutta myös vieraskielisen opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita asiantuntijoita.

Päivien aikana keskustellaan myös mahdollisuuksista vieraskielisen koulutuksen lisäämiseksi ja monimuotoistamiseksi ja pohditaan kielenopetuksen ja ammattiaineen opetuksen yhtymäkohtia. Seminaari toimii tärkeänä kohtaamispaikkana aihepiirin kokemusten vaihtamiselle ja verkostoitumiselle sekä mahdollisten yhteisten kieltenopetuksen ja ammattiaineiden integroimiseen liittyvien projektiaiheiden miettimiselle samoin kuin tutkimustiedon keräämiseksi ja vaihtamiseksi, mitä alalla on toistaiseksi varsin vähän.  

Seminaari sopii myös teemaltaan luontevasti samaan aikaan Vamkissa järjestettävien International Week -päivien rinnakkaisohjelmaksi, sillä vieraskielisiä opintomoduuleja kehittämällä ja lisäämällä tehostetaan myös eurooppalaista korkeakoululiikkuvuutta, kuten opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa.

Lisätietoja:

Lehtori Eeva Rauto
Puh. 040 843 1567, eeva.rauto@puv.fi

Kansainvälisten asiain päällikkö Ritva Mertaniemi
Puh. 040 767 2380, ritva.mertaniemi@puv.fi

 International Week -sivut

Takaisin