Ajankohtaista

Vielä ehdit hakea VAMK-opintoihin!

Julkaistu 2014-03-24 13:05:11 EET.

Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten yhteishaku on käynnissä ja kestää tiistaihin 1.4.2014 asti. Nuorten ja aikuisten koulutuksiin haetaan yhtä aikaa osoitteessa www.amkhaku.fi. Opinnot alkavat syksyllä 2014.

Nuorten koulutukset

Tekniikan alalta insinööriksi. Tekniikan osaajille on valtava kysyntä Vaasan seudulla. VAMKin tiiviit yhteydet työelämään tarjoavat tekniikan opiskelijoille huikeita mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin projekteihin ja opinnäytetöihin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus mennä kansainväliseen projektiharjoitteluun vaasalaisten yritysten palvelukseen.

Liiketalouden alalta tradenomiksi. Kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia VAMK-tradenomeja, joilla on liiketalouden vankka perusosaaminen. Opinnoissa voi erikoistua kansainväliseen kauppaan, markkinointiin, taloushallintoon, oikeushallintoon tai matkailuun.

Liiketalouden alalta ICT-tradenomiksi. Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuu tradenomeja, joilla on laaja näkemys ICT:n soveltamismahdollisuuksista liiketoiminnassa. Opiskelija voi erikoistua joko web- ja mobiilipalveluiden rakentamiseen tai web- ja digitaaliseen sisällöntuotantoon.

Sosiaali- ja terveysalalta sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, sosionomiksi. Vastuullisia alan ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Vaasan seutu tarjoaa erinomaiset lähtökohdat monikulttuurisessa ja kaksikielisessä ympäristössä työskentelyyn. Opiskelussa käytetään opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta ja työn ohessa oppimista.

Aikuisten koulutukset

Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa oppimista. Aikuiskoulutuksemme on monimuotoista, joten se sopii myös työssäkävijälle.

AMK-tutkintoon johtava koulutus

Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus (2-4 vuotta) täydentää opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto (2-3 vuotta) vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.


Lisätietoja:

hakutoimisto@vamk.fi
Puh. 020 693 323 (vaihde)

Takaisin