Ajankohtaista

Videot tukevat terveysalan opiskelijoiden tiedonhakutaitojen oppimista

Julkaistu 2017-01-13 09:07:14 EET.

VAMKin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) tiiviimmän yhteistyön kehittämisstrategiassa vuosille 2015-2016 valittiin yhdeksi hoitotyön koulutuksen kehittämisalueeksi näyttöön perustuvan toiminnan opetuksen kehittäminen. Näyttöön perustuva toiminta (NPT) hoitotyössä tarkoittaa parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon käyttöä terveyden edistämisessä, asiakkaan tai potilaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa.

NPT:n osaamisessa hoitotyön ammattilainen tarvitsee hyvät tiedonhakutaidot.

- Toteutimme yhteistyössä SeAMKin lehtori Virpi Maijalan kanssa kaksi itsenäistä opiskelua tukevaa suomenkielistä videota tiedonhausta kansainvälisissä tieteellisissä tietokannoissa, kertoo VAMKin yliopettaja Hanna-Leena Melender.

Videot tukevat_VAMK.jpg

Tiedonhakua opastavat videot löytyvät Tritonian portaalista: http://vamk.libguides.com/hoitotyo/tietokannat

Lisää videoita toivotaan

Kevätlukukaudella 2015 tuotettiin video tiedonhausta Cinahl-tietokannassa. Sen arvioimiseksi toteutettiin sähköpostikysely opiskelijoille ja opettajille. Opiskelijat olivat käyttäneet videota eniten tutkimusmenetelmien opinnoissa, näyttöön perustuvan toiminnan opinnoissa sekä opinnäytetyön tekemisessä, ja opettajat enimmäkseen opiskelijoidensa oppimateriaalina.

Arviointitulosten mukaan video oli tukenut varsin hyvin käyttäjien oppimista hakutermien käytössä, Boolean hakuoperaattoreiden käytössä, rajausten tekemisessä, tulosten selauksessa ja kokotekstien hankkimisessa.

- Suurin osa vastaajista arvioi videon antavan positiivisen kuvan tiedonhakujen tekemisestä, ja samanlaisia videoita toivottiin lisää, sanoo Melender.

Kansalliseen käyttöön

Syyslukukaudella 2016 valmistui suomenkielinen video tiedonhausta PubMed-tietokannassa ja sen arviointitutkimus on suunnitteilla.

Molemmat videot ovat kummankin ammattikorkeakoulun informaatikkojen tarkistamia ja ne on tallennettu kirjastojen portaaleihin. Tiedekirjasto Tritonian portaalissa ne löytyvät osoitteesta http://vamk.libguides.com/hoitotyo/tietokannat

Melender ja Maijala ovat esitelleet Cinahl-tietokannan käytön oppimista tukevaa videota ja sen arviointituloksia sekä kansallisessa että kansainvälisessä konferenssissa, ja tuloksista kirjoitetaan myös julkaisu.

- Kansallisten verkostojen myötä video on levinnyt myös joidenkin muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen käyttöön tietyissä koulutusohjelmissa sekä joidenkin terveyspalveluorganisaatioiden käyttöön täydennys- ja erikoistumiskoulutusten myötä, kertoo Melender.

Lisätietoja:
yliopettaja Hanna-Leena Melender
hlm@vamk.fi, puh. 040 482 6097

Takaisin