Ajankohtaista

Veronica Blomkvist kartlade Världsarvets serviceutbud

Kvarkens världsarvets största attraktion är naturen. Turisterna saknar dock mera information och marknadsföring, regelbundna kryssningar, guidning och naturstigar eller färdleder. Även service- och språkkunskaper nämndes som utvecklingsområden.

Vasa yrkeshögskolas studerande Veronica Blomkvist skrev sitt lärdomsprov om reseföretagens samarbete och serviceutbud i Kvarkens skärgård. Förslag till ämnet kom från Österbottens Turism. Hon berättar att målet var att få företagarna medvetna om samarbetets betydelse och att kartlägga besökarnas åsikter. Materialet samlades in genom intervjuer av 10 företagare och genom 69 returnerade kundenkäter.

-Det mest utmanande men samtidigt det mest intressanta var de muntliga intervjuerna av företagarna. Det kändes ändå tråkigt att se hur företagarna enbart koncentrerar sig på sin egen verksamhet och inte tänker på områdets gemensamma målsättningar. Man kunde förnimma en finsk "ensam är stark"-tankegång.

Känslorna för företagarnätverket Pro Björköby var mycket motstridiga. En del av de intervjuade hörde till nätverket, andra inte. Blomkvist är förundrad över företagarnas iver att satsa på nya produkter och tjänster trots att utbudet enligt kundförfrågan är tillräckligt. Enligt henne borde en satsning på kvaliteten prioriteras först.

Veronica Blomkvist (26) utexamineras inom våren som restonom från utbildningsprogrammet för hotell- och restaurangbranschen vid Vasa yrkeshögskola. Hon är hemma från Oravais och arbetar för tillfället på Wärtsilä.

Bild och text: Pia Liedes

Takaisin