Ajankohtaista

Vasa yrkeshögskolas studerande förverkligar IT-tjänster åt företag

Vasa yrkeshögskolas studerande utför skräddarsydda ICT-tjänster åt företag i Österbotten. IT Smedjan projektet möjliggör ett samarbete mellan företag och studerande som gynnar båda parterna.

Nu ordnas en presentation av IT Smedjans verksamhet på
Brändö campus, Wolffskavägen 30 i Auditorium B106
Tisdagen 25.9 kl 13-15

Eftermiddagen bjuder på kaffe med dopp, kort presentation av IT Smedjan och dess utrymmen samt erfarenheter bland företagare och studerande som samarbetat via IT Smedjan eller andra projekt.

Anmälningar senast måndagen 24.9 till projektledare mika.tamminen@puv.fi.

Välkommen!

________________________________________________________________


IT Smedjan i ett nötskal

Företag ges möjligheter att få förslag på nya eller modernisering av gamla Internetsidor, kartläggning av företagets datasäkerhet, dokumenthantering, planering av grafiskt marknadsföringsmaterial etc. Samtliga uppdrag förverkligas som specifika inlärningsuppdrag för studerandena. Det är i huvudsak Vasa yrkeshögskoas tradenomstuderande som utför uppdragen under handledning av behörig lärare.

Informationsteknik blir allt vardagligare och fler funktioner sköts via datorn, vare sig det gäller små eller stora företag. Målsättningen med IT Smedjan projektet är att kombinera möjligheten att erbjuda tjänster åt företag och samtidigt skapa ett samarbete med framtida arbetsgivare åt Vasa yrkeshögskolas studerande. Dessutom ökar konkurrenskraften bland mikroföretagen om de får hjälp att nyttja informationsteknologi på rätt sätt. Den långsiktiga målsättningen för Vasa yrkeshögskola är att utveckla undervisningsmetoder såsom IT Smedjans verksamhet och integrera dessa processer i studierna. IT Smedjan finansieras av Te-centralen.

Tilläggsinformation:
Projektledare Mika Tamminen, tel. 040 835 1546, email mika.tamminen@puv.fi
Projektkoordinator Camilla Stenbäck, tel. 050 400 6840, email camilla.stenback@puv.fi
Internet: http://www.openitlab.fi/itpaja

           

Takaisin