Ajankohtaista

Vasa stads sommarjobb 2004

Ansökning

Ansökningstiden är 23.2-19.3.2004. Ansökningen sker också i år via Internet (utom trädgården) på adressen www.vaasa.fi (ansökningsmöjligheten tas bort från nätet den sista dagen kl. 16.00). Arbetsuppgifter som kan sökas är t.ex. sommarvärdinna, -värd, vårdbiträde, biblioteksbiträde, byråbiträde, hamnvärd samt guide/vakt.

Resurser

Med hjälp av anslagen för sommarjobb kan man till olika ämbetsverk och inrättningar anställa ca 240 ungdomar. Stadsträdgården erbjuder för sin del sommarjobb åt ca 60 ungdomar.

Vem får söka stadens sommarjobb?

Platserna är avsedda för skolelever och studerande från Vasa som är mellan 16 och 26 år (födda år 1978-87). Hemkommunen skall vara Vasa innan arbetsförhållandet inleds.

Stadsgårdens sommarjobb är undantag?

Ansökningstiden till stadsträdgården är 23.2-19.3.2004 fram till kl. 15.00. Ansökningen görs skriftligt på en blankett, som personligen inlämnas direkt till stadsträdgården, adress Strandvägen. Ansökningsblanketter kan hämtas från Medborgarinfon, Platstorget och stadsträdgården då ansökningstiden börjar.

Lönen
· veckolön åt 16-18-åringar betalas 160-182 €/vecka
       åt över 18-åringar betalas 183-208 €/vecka
· månadslön åt 16-18-åringar betalas 681-777 €/månad
       åt över 18-åringar betalas 778-889 €/månad

Fick jag sommarjobb?

Besluten om sommarjobben fattas senast 16.4.2004 och de som fått jobb meddelas genast efter besluten. Du bör omgående meddela om du tar emot jobbet. Det är möjligt att få endast EN arbetsplats per person.

Har du frågor om sommarjobben?

Svar på frågor om sommarjobben får du från Medborgarinfon 06-325 1550 må-fr 10-16 och Platstorget i Rewell Center 06-323 6840 må-fr 10-13, 14-17.

Takaisin