Ajankohtaista

Vasanejdens Läsrådgivning öppet hus 31.10

Ni är varmt välkomna att bekanta er med verksamheten vid Vasa nejdens Läsrådgivning samt med Läsrådgivningens nya aktörer, Gunilla Toivonen (läsombud) och Jaana Väre-Hautala (speciallärare).

Till vår 1-årsdags ära ordnar vi
ÖPPET HUS (Storalånggatan 28-30, Ekgården 2. vån.)
ti. 31.10.2006,
kl. 12.00-18.00
Om ni är en större grupp, som vill besöka Läsrådgivningen boka gärna tid i förväg
Vasa nejdens Läsrådgivning
Storalånggatan 28-30, Ekgården 2. vån.
65100 Vasa
040-7765 440 el. 06-3126 116
vaasa.lukineuvola@vaasa.fi

Inlärningssvårigheter är mycket vanliga: t o m 25% av befolkningen har problem med inlärning. Det är inte frågan om dumhet, lathet eller tafatthet, utan bara ett annorlunda sätt att lära, behandla och varsebli kunskap. Ofta är inlärningssvårighet en medfödd egenskap hos människan. Många gånger är tjänsterna för och kunskapen om inlärningssvårigheter utspridda bland många olika yrkesgrupper. Läsrådgivningen är även vårt lands första servicepunkt, varifrån man får kunskap, vägledning, råd och stöd vid problem med inlärning samlade från en lucka. Läsrådgivningen är menad för: vuxna och unga med inlärningssvårigheter, dvs. oliklärande, yrkesfolk inom undervisning och utbildning, studiehandledare, social- och hälsovårdsbranschens aktörer, aktörer inom arbetskraftsmyndigheterna, arbetsgivare, den oliklärandes närstående, andra som kan tänkas komma i kontakt med oliklärande

I oktober 2005 öppnades dörrarna för vårt lands fyra första läsrådgivningar. Läsrådgivningarna finns i Helsingfors, i Joensuu, i Tammerfors och i Vasa. Målsättningen med läsrådgivningarna är:
- En servicemodell som erbjuder tjänster från "en lucka"
- Testning
- Rehabilitering
- Vägledning och stöd
- Skapande av ett ombudsnät för oliklärande elever
- Utbildning för olika yrkesgrupper
- Informationspaket för användning av olika grupper

Takaisin