Ajankohtaista

Vamok hakee jäseniä Vaasan amk:n hallitukseen

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK hakee kahta (2) opiskelijajäsentä ja näille  kahta (2) varajäsentä Vaasan ammattikorkeakoulun hallitukseen.

Hallituksen tehtävistä on säädetty ammattikorkeakoululain 12 §:ssä. Lisäksi ammattikorkeakoulun toimintasäännön 4 §:ssä säädetään seuraavasti:

Hallitukseen kuuluu rehtorin ohella kaksi (2) muun johdon edustajaa, kaksi (2) päätoimisten opettajien edustajaa, yksi (1) muun päätoimisen henkilöstön edustaja, kaksi (2) päätoimisten opiskelijoiden edustajaa sekä neljä (4) elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Muun johdon edustajista toinen on vararehtori ja toisen valitsevat 9 §:ssä mainittujen yksiköiden johtajat keskuudestaan.
Päätoimiset opettajat ja muu päätoiminen henkilöstö valitsevat keskuudestaan edustajansa rehtorin koolle kutsumissa kokouksissa.
Opiskelijakunta valitsee edustajansa hallitukseen.
Elinkeino- ja muun työelämän edustajia tulee olla ammattikorkeakoulun kultakin toimialalta, huomioiden tärkeimmät yhteistyökumppanit. Yhden
elinkeino- ja muun työelämän edustajan tulee olla yrittäjien edustaja.
Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori ja varapuheenjohtajana vararehtori.

Hallituksen opiskelijajäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.Toimikausi alkaa 1.1.2010 ja se on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

VAMOK pyytää kirjalliset, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistolle osoitetut, hakemukset 07.12.2009 klo 12 mennessä
osoitteeseen:

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK
Raastuvankatu 31, 65100 VAASA
tai sähköpostitse osoitteeseen paasihteeri@vamok.fi.

Takaisin