Ajankohtaista

Vamk vie valintakokeet Afrikkaan


 

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vamk on parina vuonna järjestänyt englanninkielisiin koulutusohjelmiinsa liittyvät valintakokeet myös Afrikassa, josta hakijoita on runsaasti. Uudenlaisesta lähestymistavasta kiinnostuivat muutkin ammattikorkeakoulut: ensi keväänä yhteisiin valintakoejärjestelyihin Vamkin koordinoimana Ghanassa osallistuu kymmenkunta amkia.

Afrikassa järjestettäviin valintakokeisiin ovat kannustaneet haasteellisen suureksi kasvanut Afrikasta tulevien ja tasoltaan hyvinkin kirjavien hakemusten suuri määrä ja niiden käsittelyn vaatima aika. Paikan päällä järjestettyjen valintakokeiden avulla pyritään löytämään parhaimmat ja motivoituneimmat hakijat. Tulevana keväänä vaaditaan etukäteen todistus englannin kielen taidosta, mikä myös osaltaan rajoittanee hakemusten määrää ja tehostaa valintaprosessia.

Myös Suomen lähetystöt ja Maahanmuuttovirasto puoltavat Afrikassa pidettäviä valintakokeita luvattomien maahantulojen vähentämiseksi. Hakijoiden kannalta paikalliset valintakokeet ovat lisäksi huomattavasti edullisempi, nopeampi ja tasapuolisempi vaihtoehto.
 
Vamkin hyvistä kokemuksista rohkaistuneena yhteistyöstä mukaan kiinnostui ensin Helsingissä toimiva Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, jonka kanssa järjestettiin viime keväänä yhteiset valintakokeet Ghanassa.

- Vamkin hyvistä kokemuksista rohkaistuneena valintayhteistyöhön Afrikassa osallistui viime keväänä 11 muutakin ammattikorkeakoulua ja yhteistyö tulee jatkumaan, kertoo Vamkin opintoasiain päällikkö Erkki Kokkonen.
 
Suomen ammattikorkeakouluissa on tarjolla kaikkiaan 88 englanninkielistä koulutusohjelmaa. Hakijoita ohjelmiin viime keväänä oli yli 24 000, joista 60 prosenttia tuli Afrikasta. Suurimpina hakijamaina olivat Nigeria, Ghana, Etiopia sekä Kenia. Vamkin kolmen englanninkieliseen koulutusohjelmaan tuli viime keväänä lähes 2000 hakemusta. Afrikkalaisia opiskelemaan hyväksyttiin 59.  
 

Vaasan amk järjestää Afrikka-valintakokeista seminaarin 27.11., johon osallistui lukuisa määrä eri ammattikorkeakoulujen edustajia. Seminaarissa puhui myös opetushallituksen edustaja.

Afrikka kiinnostaa myös vaasalaisyrittäjiä
 
Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Juha Häkkisen mielestä Afrikka on seuraava nouseva manner.

- Siellä kannattaa yritysten olla jo nyt läsnä. Tukea tarvitaan ja sitä onkin paikallisesti myös tarjolla,
hän toteaa.
 
Vamkin yliopettajan Adebayo Agbejulen Vaasaan perustama African Competence and Innovation Centerin eli ACIC:n tavoitteena on edistää tietoisuutta afrikkalaisesta kaupankäynnistä, kulttuurista ja koulutuksesta sekä tarjota mantereelle tähtääville suomalaisyrityksille tarvittavaa tietoa ja tukea.

- Asiaa on edistetty myös yhteistyössä Pohjanmaan kauppakamarin sekä Viexpon kanssa, joka kansainvälistymisen ja viennin asiantuntijaorganisaatio Pohjanmaan rannikkoseudulla. Viime keväänä järjestimme muun muassa yrityksille infotilaisuuden kauppakamarilla, yliopettaja Agbejule kertoo.
 
Myös ulkomaisten opiskelijoiden rekrytointia Häkkinen pitää merkittävänä alueen työvoimasaatavuuden edistämiselle.

- Ulkomaalaiset opiskelijat tulee tutustuttaa alueen yrityksiin. Koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän on aktiivisesti yhdessä mietittävä keinoja heidän työllistymisekseen täällä tai lähtömaassaan opintojen päätyttyä. Suuri panostus voidaan yhteistyöllä saada tuottamaan molemmille maille lisäarvoa, johtaja Häkkinen painottaa.

Teksti: Tarja Gromov
Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin